Scheidingslijn layout in Compozer

Scheidingslijn

Compozer Bronze: standaard
Compozer Silver: standaard
Compozer Gold: standaard


Scheidingslijn
Met een scheidingslijn kunnen layouts optisch van elkaar worden gescheiden.

Met een scheidingslijn kan je eenvoudig layouts van elkaar scheiden door er witruimte aan toetevoegen. Zowel de lijnkleur en achtergrondkleur kan je eenvoudig instellen, en ook de hoogte is variabel. 

Voorbeeld

Scheidingslijn